فروشگاه دانشجوئی ایران دانشجو

تماس با ما

 
سبد خرید محتویات سبد
(خالی)

پرداخت >>
صفحه اصلی menu ثبت نام menu انتقال وجه اینترنتی menu راهنمای خرید menu تبادل فایل menu لیست محصولات menu لیست کامل آرشیو menu تماس با ما menu menu

cat
Untitled
 • رشته هاي روانشناسي،علوم تربيتي
 • رشته هاي علوم اجتماعي،مشاوره
 • رشته هاي نفت ، گاز ، پتروشيمي
 • رشته هاي مهندسي شيمي ، پالايش
 • رشته برق ، الکترونيک ، مخابرات
 • رشته هاي حسابداري ، اقتصاد
 • پروژه مالي رشته حسابداري
 • رشته حقوق کليه گرايش ها
 • رشته مديريت کليه گرايش ها
 • رشته محيط زيست ،نيروگاه ،انرژي
 • رشته کشاورزي ، اموردامي ، طيور
 • رشته مکانيک ، متالوژي ، نانو
 • رشته مهندسي آب ، توسعه
 • رشته معدن ، زمين شناسي
 • رشته فلسفه ، ديني ، اخلاق
 • رشته فيزيک ، رياضي ، آمار
 • رشته هنر ، گرافيک ، بازيگري
 • رشته فناوري اطلاعات
 • رشته کامپيوتر ، شبکه
 • رشته هاي صنايع ، صنعت ، نساجي
 • رشته صنايع غذائي
 • رشته هاي تاريخ و جغرافيا
 • رشته تربيت بدني و ورزش
 • رشته هاي زبان و ادبيات
 • رشته علوم سياسي ، بين الملل
 • رشته عمران ، معماري ، شهرسازي
 • پروژه کارآفريني ، طرح توجيهي
 • رشته هاي پزشکي و بهداشت
 • رشته روابط عمومي و ارتباطات
box

 

عنوان محصول :

وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي (فقه عامه و فقه اماميه)


امتیاز به این محصول
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی بد

(تعداد رای: 19)

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید

# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 10 دقیقه و حداکثر 4 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود پیامک (اس ام اس) خواهد شد .
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
موجود در انبار: بله

تعداد صفحات: 169 صفحه
نوع فایل ارسالی:

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب - نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
 1- از دیدگاه فقهای اسلام
 2- از دیدگاه حقوق ایران
ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
 1- از نظر حقوق ایران
 2-از نظر فقه اسلام
    2-1-فقه عامه
    2-2-فقه امامیه
ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
 1- از نظر حقوق ایران
 2- از نظر فقهای اسلام
    2-1- فقهای عامه
    2-2-فقهای امامیه
د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
 1- از نظر حقوق ایران
 2- از نظر فقه اسلام
ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
 1- در حقوق ایران
 2- در فقه اسلام
   2-1- فقه عامه
   2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف - دیدگاه فقهای اسلام
 1- فقهای امامیه
 2- فقهای عامه
ب - دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
 الف- از نظر فقهای امامیه
 ب- از نظر فقهای عامه
 ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
 1- در حقوق ایران
 2- از نظر فقهای امامیه
 3- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
 1- در حقوق ایران
 2- از نظر فقهای امامیه
 3- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
 1- دیدگاه فقهای امامیه
 2- در قانون مدنی ایران
 3- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهای اسلام
     1- فقهای امامیه
     2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
 الف- از نظر حقوقی
 ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
      1- فقه عامه 
      2- فقه امامیه
      2-1-وجود توارث به طور مطلق 
      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
    وراثت                         
      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
      2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
      1- از نظر فقه امامیه
      2- از نظر حقوق ایران
      3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
       1- از نظر فقه امامیه
       2- از نظر حقوق ایران
       3- از نظر فقه عامه 
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
      1- اموال منقول
      2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث
        الف – حق شفعه
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
       ب – ارث زوجه از حق خیار
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
                     بند اول:در حقوق ایران
            بند دوم:در فقه اسلام


بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
         گفتاراول : فقه امامیه
 گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش سوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام         (حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
          گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق    زوجه غایب
        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به              علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
       الف- مبنای فقهی قاعده
        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
     1-1- در فقه امامیه
     1-2- در فقه عامه
     1-3- در حقوق ایران
1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن        حداقل به مدت شش ماه
     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام         وظایف خاص زناشویی
         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج     زوجه ناشی از غیبت زوج
         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف - فقه امامیه
ب‌-  فقه عامه
       ج- در حقوق ایران
        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
        بند اول : در فقه اسلامی
        بند دوم : در حقوق ایران
               الف- موجبات فسخ نکاح
         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                        حقوقی)
        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و       انحلال آن
         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

 - نتیجه گیری
 - رویه قضایی و قوانین مرتبط
 - منابع و مواخذ

در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید
جستجو


box

users
 
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز

 برای دریافت محصول ابتدا در سایت ثبت نام کنید

box

پرداخت آنلاین سایت ایران دانشجوتوسط

بانک ملت

بانک پارسیان

انجام میشود .

 پذیرنده کلیه عابربانکهای بانکی کشور


currency
box


تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به فروشگاه دانشجوئي ايران دانشجو ميباشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .